RRETH NESH

Dita pa makina foto

Shoqata “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA)

Misioni dhe Vizioni yne!

null

Misioni

Misioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA)

Misioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA) është të punojë për përmirësimin e kujdesit mjekësor dhe mbrojtjen e mjedisit, si e drejtë themelore e njerëzve për të gjithë shqiptarët pa diskriminim të besimit, të ardhurave ose strehimit, duke përmirësuar kulturën mjekësore në të gjitha grupet dhe moshat e shoqëri dhe si një nivel i kërkuar i kushteve të jetesës.

null

Vizioni

Visioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA)

Vizioni i “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA) është rritja e nivelit të kulturës mjekësore në të gjitha nivelet e shoqërisë, ngritja e vetëdijes për parandalimin e faktorëve të rrezikut për sëmundjet aktuale dhe nivelin e ndotjes së mjedisit.

sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian